Prosjektoppretting Eksternt finansierte prosjekter

Registrering

Prosjektcontroller oppretter prosjekter i økonomisystemet når budsjett og kontrakt er signert og godkjent av enhetsledelsen. Prosjektverdier (forlengelse, etc) kan endres løpende, men krever dokumentasjon.

Forutsetninger ved registrering

Søk i eksternt finansierte prosjekter

Kun tilgjengelig for ansatte ved Universitet i Oslo. Gjelder bare prosjekter opprettet etter 2. oktober 2006.


Opprette eller endre dokumentasjon om prosjekt

Oppretting og endring kan kun gjennomføres av autoriserte brukere ved enhetene. Inn- og utmelding av autoriserte brukere skjer via superbrukere som tar kontakt med prosjekt@admin.uio.no (administrator). Det oppfordres til at man leser hjelpeteksten i skjemaet nøye.